WERKWIJZE

De Vastgoed Specialisten van Floris zijn onafhankelijk en behartigen uitsluitend de belangen van haar opdrachtgever. De opdrachtgever gaat in alle voorkomende gevallen een verplichting aan met Floris Vastgoed Specialisten. Op deze wijze wordt belangenverstrengeling en afhankelijkheid van andere partijen voorkomen. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de werkzaamheden zijn verschillende vergoedingsmodellen bespreekbaar.

Bij opdrachten waarbij specialistische kennis vereist is, wordt in overleg met de opdrachtgever een ‘associate partner’ ingeschakeld. Dit zijn zelfstandige professionals die zich op een bepaald gebied gespecialiseerd hebben en in die zin complementair zijn aan de dienstverlening van Floris Vastgoed Specialisten. De ‘associate partners’ hebben zich op zakelijk vlak bewezen en beschikken over een breed netwerk.

Bij advies- & beheerwerkzaamheden vindt altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats. Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek wordt een voorstel gedaan. Dit voorstel bestaat uit een plan van aanpak, een planning en een kostenopgaaf.

Bij financieringsaanvragen wordt eveneens een voorstel gedaan, bestaande uit de beoordeling en formulering van de kredietaanvraag, een plan van aanpak, een planning en een kostenopgaaf. Het plan van aanpak omhelst aspecten als het opstellen van een financieringsmemo, onderhandelingen met financiers, het beoordelen van financieringsvoorstellen, inventarisatie en minimalisatie van alle kosten van de financiering en de afhandeling van de lening.